Tek bir seferde ortalama 70 dakika kayboluyor.

İş, ticaret, eğitim, sağlık, kültür vb. konularda merkez sayılan şehirlerin kalabalık insan topluluklarından oluştuğu konusunda halihazırda hemfikiriz. Nasıl tanımlanacağına ilişkin birbirinden farklı görüşler olsa da, sınırlarını ekonomik ve sosyal etkileşimlerin ve yoğunluklarının belirlediği, birbirine yakın coğrafi bölgeleri topyekûn şehir, metropol, megakent veya benzeri şekillerde adlandırırız.


Birleşmiş Milletler (BM) Dünya nüfusunun %54’ünün şehirlerde yaşadığını ve bu oranın yakın bir zamanda daha da artacağını söylüyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık olarak her 3 kişiden 2’si şehirde yaşıyor olacak. Nüfusu 10 milyondan fazla olan 30 megakent’e 11 yeni megakent daha eklenecek ve bu megakentler dünya nüfusunun %10’una ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul da bu megakentlerden birisidir.

2000’li yalların başında 11 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, 2018 yılı sonunda 15.067.724’e ulaşmıştır. TÜİK verilerine göre 2000 yılından bu yana ülkede nüfus artış %26 oranında gerçekleşmiş iken İstanbul için bu değer % 36 olmuştur. Bu yıllarda İstanbul nüfusu Türkiye nüfusunun artış hızından %35 daha hızlı artmıştır. Buna ek olarak İstanbul her yıl neredeyse nüfusu kadar da yabancı ziyaretçi ağırlamaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre İstanbul kentleşme hızı ve kentsel nüfus yoğunluğu açısından benzer ekonomik büyüklüğe sahip iller arasında üst sıralarda yer almaktadır.


Sundukları fırsatların yanı sıra şehirler, bazı zorluklara ve karmaşıklıklara da neden olurlar. Şehir sakinlerinin yaşam kalitesi ile yakından ilgili olan ve geniş bir yelpazeye yayılan bu zorluklar ve karmaşıklıkların başlıcaları şehir trafiğindeki yoğunluk, hareketlilik kabiliyetindeki düşüş, erişilebilir alanların daralması, çevre kirliliği, enerji israfı, zaman kaybı vb. şekillerde ifade edilebilir. İnsanlar ve bölgeler arası etkileşimin çoğalmasından kaynaklanan hareketlilik ihtiyacı trafik yoğunluğuna ve sıkışıklıklara yol açmaktadır.


Araştırmalar şehirlerde çalışanların yaşamlarının %20’sinden fazlasını şehir içi ulaşım için harcadığını ortaya koyuyor. Ulaşım için harcanan süre trafik akışında meydana gelen aksamalardan dolayı lüzumsuz artmakta, hem zaman hem de enerji kayıplarına neden olmaktadır. Bu durum özellikle megakentlerde daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Örneğin; 2019 verilere göre, İstanbul’da yaşayan ve karayolu ile işine giden ve yine karayoluyla akşam evine dönen bir kişi akıcı trafikte yaklaşık 15 dakikada alabileceği mesafeyi, trafik yoğunluğundan dolayı (sabahlar 0.72, akşamlar 0.76) yaklaşık ve ortalama 50 dakikada alabilmektedir. Her bir seferinde 35 dakika gidiş için, 35 dakika geliş için olmak üzere toplam 70 dakikasını yoğunluktan dolayı yolda kaybetmektedir. Trafik akışında yaşanan aksamaların ve gecikmelerin neden olduğu kayıpların boyutları oldukça yüksektir. Bu kayıpları dramatik bir hasara çeviren bu aksamaların artarak devam etmesidir. Süreklilik arz eden trafik yoğunluğunun neden olduğu kayıplar ve yol açtığı hasar dehşet verici boyutlara ulaşmıştır. Bu anlamda örneğimizdeki kişinin hafta boyunca seyreden bezer yoğunluk seviyelerine maruz kalacağı düşünülürse her ay neredeyse 6 gününü trafik yoğunluğuna feda edeceği açıktır.


Genel kanının aksine, sorun trafiğin kendisinde değildir. Trafik yarattığı dinamizmin yanı sıra insanlar ve bizi çevreleyen diğer unsurlar ile bağlantıda kalma olanağı sunar. Sorun daha akıllıca davranmamızı sağlayacak bilgi ve çözümlerin yetersizliğinde yatmaktadır. Şehirlerde ortaya çıkan hareketlilik ihtiyacının karşılanması, trafik kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılması veya kontrol altında tutulması ancak daha verimli sistemlerin geliştirilmesi ile mümkündür. Akıllı şehirlerin önemli bir bileşeni olarak, akıllı hareketlilik çözümleri, şehirleri yalnızca daha dinamik ve yaşanabilir kılmakla kalmaz; aynı zamanda şehir sakinlerine daha fazla mutluluk ve zaman sağlar.


UN (2016) United Nations, The World’s Cities in 2016

OECD (2018), OECD Territorial Reviews, İstanbul, Turkey

The Top 10 Cities With The Worst Traffic In The World – Forbes verilerine göre.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Bize Ulaşın

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

İstanbul, Türkiye

  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge
  • Beyaz Instagram Simge

© 2021 by Trafipper Analitik ve Teknoloji A.Ş.